டிவைடட்: கட்டிப்பிடிக்க வந்த சினேகன்; கும்பிடு போட்ட மமதி!